Cng-LngDoğalgaz yeryüzünün alt katmanlarında başta Metan (CH4) ve Etan (C2H6) olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gaz karışımıdır.

Milyonlarca yıl önce organik maddelerin bozulması sonucu ortaya çıkmıştır.

Birincil enerjilidir yani çıkarıldığı haliyle kullanılabilir.

Havadan daha hafif olduğundan dolayı atmosfere kolayca dağılır.

Dünyadaki doğalgazın rezervi yapılan hesaplamalara göre 155 trilyon m3’tür.

Dünyada yıllık olarak tüketilen doğalgaz miktarı yaklaşık 2 trilyon m3’tür.

CNG (Compressed Naturel Gas / Sıkıştırılmış Doğalgaz ) Nedir ?

“Compressed Naturel Gas” yani “Sıkıştırılmış Doğal Gaz” diye adlandırılan CNG, doğal gazın yüksek basınçlarında sıkıştırılmış halidir.

CNG’ nin araçlarda kullanımı doğal gazın 200-220 bar’ a sıkıştırılarak depolama kapasitesini arttırmak suretiyle olmaktadır.


Doğalgazın Sıkıştırılma Prosesi :

Doğalgazın dağıtım hattından alınan gaz, ki bu gaz 1 bar’dan 70 bar’ a kadar olabilir. Kompresör ünitesi ile 200 bar basınca kadar sıkıştırılıp, her biri yaklaşık 15 m3 kapasiteli olan CNG silindirlerinde depolanır. CNG dispenseri depodan aldığı gazı yine 200 bar basınçta aracın CNG deposuna basar.


 Doğalgazın Avantajları

CNG benzinle çalışan araçlara göre % 70-80, LPG ile çalışan araçlara göre % 40-50 daha tasarrufludur.


Motora hiçbir zararı olmayan CNG kullanımında ortalama 35-40 bin km de bir yağ değişimi yapılmaktadır.


Doğalgazla çalışan bir motor diğer yakıtları kullanan motorlara göre daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü olmaktadır. Doğal gaz temiz yanan bir yakıt olduğundan araç bakımlarını azaltmaktadır.


Doğal gaz diğer sıvı yakıtlara benzemediği için dışarı çekilerek çalışma riski bulunmamaktadır.Bu durum özellikle büyük filolarda yakıt çalınma riskini engellemektedir.


Doğal gaz boru hatları ile taşındığından kamyon ile taşınan benzin, LPG, motorin gibi yakıt türlerinin karayolunda oluşturacağı tehlike, çevre kirliliği v.b. ekstra bir masraf oluşturmamaktadır.


Benzinin tutuşma sıcaklığı 300 OC, LPG’ nin tutuşma sıcaklığı 400 0C, CNG nin tutuşma sıcaklığı 650 OC dir.Fiziksel özellikleri itibariyle CNG daha zor tutuşmaktadır.


Zemine dökülen benzin ve havadan daha ağır olan LPG yegöre doğal gaz havadan daha hafif olduğundan bir kaza durumunda hızla atmosfere karışır.


Doğal gaz havadan daha hafif olduğu için bir kaza ya da sızıntı halinde diğer yakıtların (LPG, benzin v.s.) tersine hemen havaya karışmasından dolayı diğer yakıtlar gibi zeminde birikerek patlayıcı ve yanıcı bir ortam oluşturmamaktadır. Tutuşma riski en az olan yakıttır. Gaz/hava karışım oranı hacimsel olarak % 5~15 arasında olduğunda tutuşabilir.


Bakım masrafları azdır.


CNG tüpleri; benzin depoları ve LPG tüplerine oranla çok daha ciddi çarpışma ve sıcaklıklara dayanacak şekilde imal edilmiştir. Doğal gaz tüpleri; ısı, aşırı basınç, çarpışma ve yangın gibi testlerden geçirilmektedir.


Bugün çevre kirliliğine karşı duyarlı olan dünyanın pek çok ülkesinde otobüs, taksi ve toplu taşıma araçlarında doğal gaz kullanılmaktadır. Doğal gazın sağladığı güvenli, hesaplı ve ekolojik özelliklerden yararlanılmaktadır.


Diğer yakıtlarla karşılaştırıldığında doğal gazın % 90 daha az azot ve % 25 daha az karbon monoksit ürettiği görülmektedir.


Doğal gaz diğer alternatif yakıtlarda olduğu gibi aldehit veya diğer hava toksinlerini içermez.


Gürültü kirliliğine yol açma oranı diğer yakıtlarla çalışan motorlarla kıyaslandığında % 30 daha azdır.


Doğal gazın sera etkisi yaratma düzeyinin de oldukça düşük olmasıdır.


Doğal gaz zehirli ve aşındırıcı olmadığından zemin suyunu kirletmez.


Metan ömrünü uzatmaktadır.


Günümüzde mevcut bütün yakıt çeşitleri arasında en güvenilir, doğa dostu ve ekonomik yakıt türü doğal gazdır. Benzin, LPG ve mazot ile karşılaştırıldığında elde edilen tasarruf maksimum düzeydedir. Yani doğal gaz benzine oranla % 62, mazot ve LPG yeoranla % 40 daha fazla tasarruf sağlamaktadır.